Moderní škola 2010 - Škola je zapojena do výzvy-EU peníze školám

Jsme zapojeni do sbírek :

CPK CHRPA -Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci

Občanské sdružení Život dětem-pomoc nemocným dětem

Fond Sidus-vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji,vybavení pro dětské pacienty, pro individuální pacienty při návratu do běžného života-děkujeme rodičům!

Recyklohraní - Ukliďme si svět

Dopravní výchova pro žáky 4.ročníku - Centrum primárních programů pro školy, Cesta integrace, o.p.s.

Veselé zoubky

Ovoce do škol

Mléko do škol

Aktivní škola-proškola.cz

Planeta země 3000- dlouhodobý vzdělávací projekt

Centrum primárních programů pro školy, Cesta integrace, o.p.s.- Prevence úrazů a první pomoc na školách

Tonda Obal na cestách - podpora výuky enviromentálních témat

Dendrologická zahrada-pravidelná jarní účast na programech

Toulcův dvůr-farma s domácími zvířaty-středisko ekologické výchovy-celoroční účast na programech

Penthea-o.s.- enviromentální vzdělávání-pravidelná účast na programech