Jsme zapojeni do sbírek :

CPK CHRPA -Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci

Občanské sdružení Život dětem-pomoc nemocným dětem

Fond Sidus-vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji,vybavení pro dětské pacienty, pro individuální pacienty při návratu do běžného života-děkujeme rodičům!

Projekty a aktivity

Centrum primárních programů pro školy, Cesta integrace, o.p.s. Říčany (pro 1. stupeň)

- Prevence úrazů a první pomoc na školách

- Dopravní výchova

- Bezpečně po internetu

Programy prevence sociálně patologických jevů (2. stupeň)

Ovoce a mléko do škol

Aktivní škola-proškola.cz

Třídíme odpad

Planeta země 3000- dlouhodobý vzdělávací projekt

Tonda Obal na cestách - podpora výuky enviromentálních témat

Dendrologická zahrada-pravidelná jarní účast na přírodovědných programech

Toulcův dvůr-farma s domácími zvířaty-středisko ekologické výchovy-celoroční účast na programech

Penthea-o.s.- enviromentální vzdělávání-pravidelná účast na programech

Muzeum Říčany