Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 a formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a žádosti o odklad povinné školní docházky najdete na stránkách školy od 1. 3. 2019.

Odklad povinné školní docházky

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitele školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného (dětského) lékaře.

Termín podání žádosti o odklad je stanoven ve školském zákoně do 30. dubna. Odklad povinné školní docházky lze vyřídit i v termínu zápisu do 1. třídy.

Vzhledem k posunutí termínu zápisu na duben, doporučujeme rodičům, kteří mají o odklad zájem, aby si vyřídili potřebná potvrzení ještě před termínem zápisu.