Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019

 

Začátek školního roku 3.9.2018 (pondělí)

Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2018 (pondělí, úterý)

Vánoční prázdniny 22.12.2018 (sobota)-2.1.2019 (středa),

Ředitelské volno 3.-4.1.2019 (čtvrtek, pátek) vyučování začne 7.1.2019 (pondělí)

Pololetní prázdniny 1.2.2019 (pátek)

Jarní prázdniny   25.2.-3.3.2019

Velikonoční prázdniny  18.4.-19.4.2019 (čtvrtek, pátek)

Ředitelské volno 6.-7.5.2019 (pondělí, úterý)

Hlavní prázdniny   29.6.- 1.9.2019 (vyučování začne v pondělí 2.9.2019)

Vyučuje se v 9 třídách - 8 ročníků

I., II.,III.,IV.A, IV.B,V.,VI.,VII., VIII. třída

Vyučování začíná v 8.00 /žáci jsou ve třídách nejpozději v 7.55/

Časové rozvržení vyučovacích hodin:

1. hodina 8:00-8:45
přestávka 8.45-8.55
2. hodina 8:55-9:40
velká přestávka 9.40-9:55
3. hodina 9:55-10:40
přestávka 10:40-10:45
4. hodina 10:45-11:30
přestávka 11:30-11:40
5. hodina 11:40-12:25
přestávka 12:25-12:40
6. hodina 12:40-13:25

Žáci, kteří mají odpolední vyučování, končí 5. hodinou (v 12:25).

Odpolední vyučování:

7. hodina 13:35-14:20
přestávka 14:20-14:25
8. hodina 14:25-15:10


 

Zápis do 1.ročníku od 1.dubna do 30.dubna 2019 (bude včas upřesněno-aktuality)