Charakteristika školní družiny

ŠD pracuje při ZŠ Čestlice

ŠD navštěvují pouze žáci této školy. Kapacita školní družiny je 50 žáků.

Provoz ŠD: pondělí -pátek do 16.40

Řád školní družiny

Pedagogičtí pracovníci:

Monika Neumannová (vedoucí vychovatelka)

Petra Bursíková (vychovatelka)
 

skola