Školní družina 

ŠD pracuje při ZŠ Čestlice

ŠD navštěvují pouze žáci této školy. Kapacita školní družiny je 50 žáků.

Provoz ŠD:

Ranní provoz:

pondělí - pátek od 7:00 do 7:45

Odpolední provoz:

pondělí - pátek do 16:40

Řád školní družiny

Pedagogičtí pracovníci:

Monika Neumannová (vedoucí vychovatelka)

Petra Bursíková (vychovatelka)

Ve čtvrtek 21.2.2019 masopustní odpoledne v družině, občerstvení od rodičů vítáno.
 

skola