ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

3.9. 2018 zahájení školního roku 8:00 - 8:45 (8:45 děti odcházejí domů)

Družina - od 4.9. 2018 (provoz školní družiny viz školní družina)

Školní jídelna - od 4.9. 2018

Organizace prvního školního týdne (4.-7.9.2018)

1. stupeň - konec vyučování út, st po 4. vyučovací hodině, dále podle rozvrhu
2. stupeň - konec vyučování út, st po 5. vyučovací hodině, dále podle rozvrhu

 

Září

5.9.  návštěva Technického muzea - 7. ročník

5.9.  návštěva Festivalu vědy - 8. ročník

20.9. Obecní úřad Čestlice - Naše obec - přednáška

20.9. Knihovna Čestlice - beseda o chodu knihovny, o knihách - 1.roč.

21.9. Hudební divadlo Lenky Koulové - Z písnička do písničky -v MŠ - 1.roč.

25.9. Fotografování - soubor fotek (kalendář) - 250,- Kč

26.9. Staleté kořeny - program ke 100. výročí založení republiky 6., 7. a 8.roč.                                                          Prevence sociálně patologických jevů - Moderní nekouřit - 6.roč.

Říjen

4.10.  Toulcův dvůr - 4.roč.; Den zvířat - 5. roč.

15.10. Pentea - přírodovědný program

16.10. Třídní schůzky/konzultační hodiny (čas viz ŽK)

22.10. Dopravka - 4.roč.; Toulcův dvůr - hospodářská zvířata - 3.roč.; Minerály (Říčany) - 8.roč.

Prosinec

Od 3. 12. 2018 probíhá ve škole sbírka pro fond Sidus (prodej předmětů)                                                                   Bližší informace - Projekty a aktivity-účast v projektech, děkujeme za podporu

7.12. Planeta Země - 7. a 8. r. Říčany - Myanmar - Barma

12.12. Koncert - Říčany - 6.r.

13.12. Průhonice - Doba Karla IV. v modelech - 4.r.

14.12. Divadélko v MŠ - 1.r.

18.12. Filmové představení - Čertí brko - Říčany - 1.- 5.r.

19.12. Školní besídka - od 17:00 -altánek u Obecního úřadu v Čestlicích

Vánoční prázdniny - od 22.12. 2018 do 6.1. 2019 ( 3. a 4. 1.2019 - ředitelské volno)

Leden

10.1. Program prevence sociálně patologických levů - 6.r. a 8.r.

14.1. Muzeum Říčany . Cesta do pravěku - 4.r.

15.1. Toulcův dvůr - "Víš, co kupuješ" - 8.r.

18.1. Program primární prevence - První pomoc 1.r , Bezpečný internet 4.r.

28.1. Žirafa - zábavní centrum - 1.-4.r.

29.1. Muzeum Říčany - Plstění - 2.r.

30.1. Krejčík Honza - Říčany, divadelní představení

31.1. Vysvědčení

1.2. Pololetní prázdniny