ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

3.9. 2018 zahájení školního roku 8:00 - 8:45 (8:45 děti odcházejí domů)

Družina - od 4.9. 2018 (provoz školní družiny viz školní družina)

Školní jídelna - od 4.9. 2018

Organizace prvního školního týdne (4.-7.9.2018)

1. stupeň - konec vyučování út, st po 4. vyučovací hodině, dále podle rozvrhu
2. stupeň - konec vyučování út, st po 5. vyučovací hodině, dále podle rozvrhu

 

Září

5.9.  7. ročník - návštěva Technického muzea

5.9.  8. ročník - návštěva Festivalu vědy

20.9. Obecní úřad Čestlice - Naše obec - přednáška

20.9. Knihovna Čestlice - beseda o chodu knihovny, o knihách - 1.roč.

21.9. Hudební divadlo Lenky Koulové - Z písnička do písničky -v MŠ - 1.roč.

25.9. Fotografování - soubor fotek (kalendář) - 250,- Kč

26.9. Staleté kořeny - program ke 100. výročí založení republiky 6., 7. a 8.roč.                                                          Prevence sociálně patologických jevů - Moderní nekouřit - 6.roč.