Leden

8.1. ACET - prevence sociálně patologických jevů

(program ve škole) 6.a 7.ročník

15.1. Toulcův dvůr - Ze života koní - 4.ročník

22.1. Toulcův dvůr - Koza Róza - 2.ročník

22.1. Knihovna Říčany - 6.a 7.ročník

Vysvědčení bude vydáno ve středu 31.1. 2018

2.2.2018 - prázdniny