ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU (2018/2019)

Do 1.ročníku do ZŠ Čestlice byly přijaty děti s registračním číslem:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 30.

Ostatní zájemci (12) se mohou zúčastnit losování. Třída bude doplněna do počtu 22 dětí. Datum a čas losování bude upřesněn během několika dnů.

Losování do 1.ročníku (pro školní rok 2018/2019) proběhne ve čtvrtek 26.4.2018 ve 14:30 v ZŠ Čestlice.

Výsledky losování z 26.4.2018: Z 12 registračních čísel bylo vylosováno: 5, 14, 19, 23

Losování proběhlo za účasti starosty obce, ředitele školy, člena školské rady (za rodiče), člena školské rady (za školu), zákonných zástupců.

 

Pro budoucí prvňáčky - ŠKOLA NANEČISTO

Škola nanečisto 2018 (pro lepší rozlišení lze stáhnout v pdf formátu nebo otevřít v novém okně)

Duben

4.4. Fotografování - všechny ročníky

11.4. Zápis do 1. ročníku

16.4. Program ACET - sociálně patologické jevy (6.a 7.r.)

20.4. Divadlo - Praha  (3.r.)

23.4. Knihovna Říčany (6.a 7.r.)

26.4. Dendrologická zahrada - výukový program (5.r.)

Květen

9.5.   Kino Fialka (Říčany) - Planeta Česko (2.-7. r.)

14.5. Divadlo  (6.r.)

15.5. Schůzky rodičů

16.5. Dopravní kurz - Říčany - závěrečná část (4.r.)

22.5. Dendrologická zahrada (7.r.)

28.5. - 1.6. Výchovně vzdělávací pobyt v Orlických horách (4.-7. ročník)

30.5. Divadlo - Praha (1.-3.r)

31.5. Žirafa (1.-3.r)

Červen

5.6.   Dendrologická zahrada (3.A)

12.6. Dendrologická zahrada (2.r.)

13.6. Dendrologická zahrada (1.r.)

15.6. Hudební dílny (1.-5.r.)

19.6. Dendrologická zahrada (3.B)

20.6. Hudební a taneční akce - tělocvična (všechny ročníky)

21.6. Divadlo v Dlouhé (3.A)

26.6. Záchranáři - Říčany (6.-7.r.)

29.6. Vysvědčení 8:00 - 9:00, DĚTI ODCHÁZÍ PO PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ DOMŮ = NENÍ DRUŽINA