ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

2.9. 2019 zahájení školního roku 8:00 - 8:45 (8:45 odcházejí děti domů)

Žáci nahlásí, zda půjdou v úterý 3.9. 2019 na oběd.

Pro rodiče žáků 1. ročníku: 2.9.2019 - informační schůzka (26.8.2019 - upřesnění informací)

Družina - od 3. 9. 2019 (provoz školní družiny viz školní družina)

Školní jídelna - od 3. 9. 2019

Organizace prvního školního týdne (3.-6.9.2019)

1. stupeň - konec vyučování út, st po 4. vyučovací hodině, dále podle rozvrhu
2. stupeň - konec vyučování út, st po 5. vyučovací hodině, dále podle rozvrhu

 

Akce školy 2018/2019

Září

5.9.  návštěva Technického muzea - 7. ročník

5.9.  návštěva Festivalu vědy - 8. ročník

20.9. Obecní úřad Čestlice - Naše obec - přednáška

20.9. Knihovna Čestlice - beseda o chodu knihovny, o knihách - 1.roč.

21.9. Hudební divadlo Lenky Koulové - Z písnička do písničky -v MŠ - 1.roč.

25.9. Fotografování - soubor fotek (kalendář) - 250,- Kč

26.9. Staleté kořeny - program ke 100. výročí založení republiky 6., 7. a 8.roč.                                                          Prevence sociálně patologických jevů - Moderní nekouřit - 6.roč.

Říjen

4.10.  Toulcův dvůr - 4.roč.; Den zvířat - 5. roč.

15.10. Pentea - přírodovědný program

16.10. Třídní schůzky/konzultační hodiny (čas viz ŽK)

22.10. Dopravní výchova - 4.roč. Říčany; Toulcův dvůr - hospodářská zvířata - 3.roč.; Minerály (Říčany) - 8.roč.

Prosinec

Od 3. 12. 2018 probíhá ve škole sbírka pro fond Sidus (prodej předmětů)                                                                   Bližší informace - Projekty a aktivity-účast v projektech, děkujeme za podporu

7.12. Planeta Země - 7. a 8. r. Říčany - Myanmar - Barma

12.12. Koncert - Říčany - 6.r.

13.12. Průhonice - Doba Karla IV. v modelech - 4.r.

14.12. Divadélko v MŠ - 1.r.

18.12. Filmové představení - Čertí brko - Říčany - 1.- 5.r.

19.12. Školní besídka - od 17:00 -altánek u Obecního úřadu v Čestlicích

Vánoční prázdniny - od 22.12. 2018 do 6.1. 2019 ( 3. a 4. 1.2019 - ředitelské volno)

Leden

10.1. Program prevence sociálně patologických levů - 6.r. a 8.r.

14.1. Muzeum Říčany . Cesta do pravěku - 4.r.

15.1. Toulcův dvůr - "Víš, co kupuješ" - 8.r.

18.1. Program primární prevence - První pomoc 1.r.,4.r.

Dopravní výchova - 2.,3.r.

21.1. Program primární prevence - Bezpečný internet - 5.r.

28.1. Žirafa - zábavní centrum - 1.-4.r.

29.1. Muzeum Říčany - Plstění - 2.r.

30.1. Krejčík Honza - Říčany, divadelní představení

31.1. Vysvědčení

1.2. Pololetní prázdniny

Únor

14.2. Projektový den- Ovoce do škol-ochutnávka ovoce a zeleniny

18.2. - 22.2. Masopustní týden v maskách (kostýmech)

21.2. Masopustní odpoledne v družině (občerstvení od rodičů vítáno)

21.2. Program s vlnou - předení a plstění - 4.r

22.2. Divadélko v MŠ - 1.r.

25.2.-29.2. Prázdniny

Březen

6.3. - Divadélko v MŠ- 1.r

6.3. - Říčany - Labuť (program o siru Nicholasi Wintonovi) - 7.,8.r.

11.3. - Muzeum Říčany, archeologická dílna - 4.r.

12.3.- Divadlo ABC -Želary -7.r.

13.3. -Muzeum Říčany, archeologická dílna - 5.r.

15.3. - Muzeum Říčany, archeologie na Říčansku - 6.r.

21.3. - Divadlo Gong "Lakomá Barka" - 4.r.

Duben

5.4. - Fotografování (velká foto 40,-kč, malá 30,-kč)

8.4. - Velikonoční tvoření - 2.r.

9.4.- Třídní schůzky

11.4. - Divadélko MŠ - 1.r-2.r.

12.4. - Kytarový koncert - 1.-5.r.

15.4. - Dívadélko Matýsek v MŠ - 1.-5.r.

15.4. - Úřad práce - 8.r.

16.4. - Zápis do 1. ročníku,Velikonočnítvořeníi 1.r., Dopravní výchova 4.r.

17.4. - Muzeum Říčany "Žabí příběh" - 3.r.

18.-22.4. - Velikonoce

24.4. - Africké tance - 1.-8.r.

29.4. - Muzeum Říčany, historická vycházka - 7.r.

Květen

6.-7. - Řediteslké volno

9.5. - Prevence sociálně patologických jevů - 6.-8.r.

13.5. - MŠ Divadélko 1.r.

20.5. - Knihovna Čestlice-Pasování na čtenáře - 2. ročník

20.5. - Divadlo v Dlouhé - 4.r.

20.5. Historická procházka Říčany - 7.r.

27.-31.5. - Výchovně vzdělávací pobyt 5.-8.r.

29.5. - Muzeum Perníku (Ráby u Pardubic) 1.-3.r

Červen

4.6. - Dendrologická zahrada "Kdo bydlí v lese?" - 1.r.

6.6. Mobilní planetárium (školka) 1.r.

6.6. - Dendrologická zahrada "Kdo bydlí v lese?" - 2.r.

12.6. - Vycházka na Vyšehrad - 3.r.

13.6. - Muzeum Říčany, "Obnovitelné zdroje" - 7.-8.r.

14.6. - Vycházka Prahou - 4.A.

19.6. - Dendrologická zahrada "Mokřady a rybníky" - 3.r.

20.6. - Dendrologická zahrada "Predátoři a ti druzí" - 4.r.

21.6. - Dendrologická zahrada "Malá cesta kolem světa" - 5.r.

25.6. - Dendrologická zahrada "Zelené příběhy rostlin" - 8.r.

26.6. - Dendrologická Zahrada - "Z bylinkové zahrádky" - 6.r, 7.r.

28.6. - Vydání vysvědčení