30.6. Vysvědčení

Žáci končí v 8:30. S vysvědčením obdrží přístupové údaje na www.proskoly.cz.

Školní družina 30.6. není v provozu. Přejeme krásné prázdniny.

Zahájení školního roku 2017/2018 je v pondělí 4.9.2017.

Organizace školního roku 2017/2018 bude aktualizována na stránkách školy poslední týden v srpnu. (O škole - Organizace školního roku)

 

Zájmové kroužky 2017/2018

Vážení rodiče,

rádi bychom od školního roku 2017/2018 rozšířili nabídku zájmových kroužků pro Vaše děti. Abychom věděli, které kroužky by Vás a Vaše děti zajímaly, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění ankety. Anketa bude přístupná do 31.7.2017.

Kroužky, o které projevíte zájem, Vám na začátku školního roku nabídneme. Bude možné se na ně přihlásit a to do 25.9.2017. V případě. že se přihlásí dostatečný počet zájemců (zpravidla 8 dětí na kroužek), tak by byl kroužek od října otevřen.

Samozřejmě budou pokračovat kroužky, které fungují už nyní - Vonička, Taekwon-do, keramika, výtvarná činnost. Dále Sokol Čestlice nabízí fotbalovou školičku a přípravku.

Pokud ZŠ Čestlice navštěvuje více Vašich dětí, vyplňte dotazník pro každé dítě zvlášť.

Odkaz na anketu zde:

https://kvalikvant.cz/jdi/872c315766

Děkujeme

ZŠ Čestlice